Học viện nông nghiệp Việt Nam giành quyền tham dự VCK sinh viên toàn quốc

Học viện nông nghiệp Việt Nam giành quyền tham dự VCK sinh viên toàn quốc

VCK giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2016 sẽ diễn ra từ ngày 22/10/2016 đến ngày 02/11/2016, tại sân vận động Trường Đại học Hải Phòng.