BánkếtgiảiVănQuán2017:NguyễnTrãihạPhoenixđểgặpnhàĐKVĐởchungkết

Đánh bại những đối thủ cứng cựa là FC TAE và FC Phoenix bằng một phong độ thuyết phục, FC Hawai và FC Nguyễn Trãi đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải Văn Quán 2017.