trái hồng quân

trái hồng quân

Văn Thắng, Hồng Quân lỡ cơ hội【trái hồng quân】:Dưới thời tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, hàng công