ThắngXavi,ngườiđanhiệmởThànhĐồng

Năm 2016 thực sự là một năm đáng nhớ với FC Thành Đồng nói chung và cá nhân ngôi sao Thắng Xavi nói riêng. Họ đã làm được những điều khiến các đội bóng phong trào cả nước phải nể trọng.