tham mưu trưởng

tham mưu trưởng

Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia Army Games 2021【tham mưu trưởng】:Tham dự Army Games