phạm như thuần

phạm như thuần

Vì sao Khánh Hòa chia tay Như Thuần ?【phạm như thuần】:Thực ra, mối lương duyên giữa Như Thuần với độ