nguyễn thanh bình

nguyễn thanh bình

Nguyễn Thanh Bình nói gì sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản?【nguyễn thanh bình】:Thanh Bình (số