7 đội dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022

7 đội dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022

Các đội gồm Hà Nội I, Hà Nội II, TP HCM I, TP HCM II, Phong phú Hà Nam, Than khoáng sản Việt Nam và