ĐT Việt Nam tổn thất lực lượng: 5 năm 9 cầu thủ lên bàn mổ

ĐT Việt Nam tổn thất lực lượng: 5 năm 9 cầu thủ lên bàn mổ

Lê Văn Xuân có thể sẽ trở thành tuyển thủ ĐT Việt Nam tiếp theo phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm