KẾT QUẢ Đà Nẵng 2-1 Hà Nội: Chiến thắng đầu tay

KẾT QUẢ Đà Nẵng 2-1 Hà Nội: Chiến thắng đầu tay

Diễn biến trận đấu:KẾT QUẢ Đà Nẵng 2-1 Hà Nội: Chiến thắng đầu tay cho Đà Nẵng sau khi đánh bại các