Thực hư Hà Nội FC trả lương nửa tỷ đồng/tháng cho ngoại binh hay bậc nhất V.League

Thực hư Hà Nội FC trả lương nửa tỷ đồng/tháng cho ngoại binh hay bậc nhất V.League

Vấn đề giữa đôi bên chỉ còn nằm ở một số thoả thuận khác. Bên cạnh đó, mức lương dành cho Geovane cũ