Everton owner Moshiri apologises to fans

Everton owner Moshiri apologises to fans

Everton owner Farhad Moshiri has apologised to fans after the Premier League club only narrowly avoi