Hốt hoảng giây phút cựu cầu thủ V.League “đổ như chuối”, nằm bất động trên sân phủi

Hốt hoảng giây phút cựu cầu thủ V.League “đổ như chuối”, nằm bất động trên sân phủi

Khoảng khắc Tuấn Bệu nằm gục trên sân phủi (Nguồn: Bóng đá sân 7)Cụ thể, trong trận đấu giữa EOC và