Trọng “sơ vin” qua lời kể của em ruột: “Anh Trọng chiều em lắm, cứ thích là anh cho liền”

Trọng “sơ vin” qua lời kể của em ruột: “Anh Trọng chiều em lắm, cứ thích là anh cho liền”

Chúng ta vẫn quen với hình ảnh một Đình Trọng mạnh mẽ, vững vàng như “thép” trên sân thi đấu. Hay mớ