HLV Park Hang-seo: “Chúng tôi sẽ thể hiện hết khả năng ở trận đấu tới”

HLV Park Hang-seo: “Chúng tôi sẽ thể hiện hết khả năng ở trận đấu tới”

HLV Park Hang-seo khẳng định: “Trận đấu gặp Nhật Bản sẽ gồm cả khó khăn lẫn cơ hội. Tôi không nghi n