Đỗ Hùng Dũng báo tin vui cho Hà Nội FC và tuyển Việt Nam

Đỗ Hùng Dũng báo tin vui cho Hà Nội FC và tuyển Việt Nam

Đỗ Hùng Dũng cho biết: “Qua từng giai đoạn, các chuyên gia vật lý trị liệu đã giúp tôi cải thiện cảm