cúp quốc gia 2017

cúp quốc gia 2017

B.Bình Dương tranh Cúp Quốc gia với SLNA【cúp quốc gia 2017】:Trận đấu giữa B. Bình Dương và SHB Đà Nẵ