KhaimạcCúpkếtnối1993-96:Bắtđầumộtmùayêumới

“Bắt đầu một mùa yêu mới” là miêu tả rất hay, đầy cảm xúc của Cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp – Hiệu trưởng trường THPT Yên Hoà khi nói về Cúp Kết nối 93-96 lần đầu tiên được tổ chức.