Hội tuyển thủ Việt Nam đến thăm con gái Phan Văn Đức, “em bé quyền lực” còn bế ngửa đã biết hóng chuyện nhìn camera chụp hình

Hội tuyển thủ Việt Nam đến thăm con gái Phan Văn Đức, “em bé quyền lực” còn bế ngửa đã biết hóng chuyện nhìn camera chụp hình

Văn Toàn vượt qua “thử thách” bế Dâu Tây – con gái Phan Văn Đức.Trên Facebook cá nhân, nàng WAGs Nhậ