Văn Lâm bay 3 chặng, hội quân cùng tuyển Việt Nam ở sân bay Qatar

Văn Lâm bay 3 chặng, hội quân cùng tuyển Việt Nam ở sân bay Qatar

Ban đầu, thủ môn Đặng Văn Lâm dự kiến hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 29/8. Tuy nhiên, Cer