Không hề đốt tiền! Liverpool đã thu về 500 triệu Bảng từ việc bán các ngôi sao này…

Không hề đốt tiền! Liverpool đã thu về 500 triệu Bảng từ việc bán các ngôi sao này…

Khi nhắc đến thành công của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp, người ta nghĩ ngay đến chính sách chuy