Argentina khẳng định vẫn đồng đăng cai tổ chức Copa America 2021

Argentina khẳng định vẫn đồng đăng cai tổ chức Copa America 2021

Theo kế hoạch, các trận đấu sẽ diễn ra tại nhiều thành phố của Argentina như Cordoba, Santiago del E