(Chuyển nhượng) 10 thương vụ lời to đến không tưởng chỉ sau 1 năm

(Chuyển nhượng) 10 thương vụ lời to đến không tưởng chỉ sau 1 năm

Chi không nhiều trên thị trường chuyển nhượng, nhưng nhiều đội bóng tại châu Âu vẫn kiếm được khoản